دختر صورتی

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

/خاک ما سرتاسر

یاسمن، سوسن، یاس/ریخت از هر در و بام
باز شد گلباران/خاک ما سرتاسر
ما همه شاد شدیم/تا که آمد رهبر

  • مهدی یار
  • ۰
  • ۰

در جـهان تـا زنـده ام گـویـم ثـنای فـاطمه/دسـت حـاجت مـی بـرم سـوی خـدای فـاطمه/گـر بـرای درد بـی درمـان مـداوا طالبی/رایـگان درمان کـند دارالـشفای فـاطمه . . .

  • مهدی یار
  • ۰
  • ۰

خیلی حرف است گستاخی را به حدی برسانی که خود را لایق هم کلامی با امام زمان بدانی...
اقا جان ببخش منِ گستاخ نالایق را...باید محضرت تسلیت بگویم شهادت مادرت را...
تسلیت مهدی جان

  • مهدی یار